ยกเลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ม สธ.ร่วมสนับสนุนให้ ยกเลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช