เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เปี่ยมศักดิ์... EG707330915TH
ธนากร... RG247009484TH
ณัฐวรา... EG707330898TH
นางวัน... RG247009246TH
นนทพัทธ์... นำส่งเอง
องอาจ... EG707330836TH
นายทีปกร... RG247008325TH
สุริยา​... EG707330725TH
ดวงหทัย... EG707330694TH
ณัฐวรา... EG707330629TH
ไอรีน... RG247406993TH
มนภัทรา... EG707330589TH
ปริศนา... EG707330561TH
นางสาวกรรณิการ์... RG247406715TH
ปัณฑิตา... EG707330527TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ชุดความรู้หลักพื้นฐานการนวดไทย(ปรับปรุง)
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เนื้อหา
คู่มือมาตรฐานในการฝึกอบรมผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (หมอนวด) และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
รายละเอียด

สารบัญเรื่อง

ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานการนวดไทย
- ปรัชญาการแพทย์แผนไทย/การนวดไทย
- หลักพื้นฐานการนวดไทย
- สรุป:ร่างกายของเรา
- การฝึกการนวดไทยขั้นพื้นฐาน
- การนวดตนเองแก้ปวดเมื่อย
- การนวดถนอมสายตาด้วยตนเอง
- ท่าที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน
- หน้าที่และมาตรฐานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ส่วนที่ 2 การตรวจแยกอาการปวด
- การตรวจแยกอาการปวด
- แผนผังประกอบการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
- อาการที่ควรหรือไม่ควรนวด

ส่วนที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย
1.มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551
2.หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ.2550 (หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย)
3.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาเวชกรรม พ.ศ. 2545ภาคผนวก 1 จากโครงการฟื้นฟูการนวดไทย สู่โครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย(15 พฤศจิกายน 2533)

ภาคผนวก 2 ความสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2534(21 กุมภาพันธ์ 2534)

ภาคผนวก 3 แนวความคิดและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จาก รศ.นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย์ (15 กุมภาพันธ์ 2534)

ภาคผนวก 4 ความสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จาก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534 (27 มิถุนายน 2534)
ราคาปก
290.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน