เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เปี่ยมศักดิ์... EG707330915TH
ธนากร... RG247009484TH
ณัฐวรา... EG707330898TH
นางวัน... RG247009246TH
นนทพัทธ์... นำส่งเอง
องอาจ... EG707330836TH
นายทีปกร... RG247008325TH
สุริยา​... EG707330725TH
ดวงหทัย... EG707330694TH
ณัฐวรา... EG707330629TH
ไอรีน... RG247406993TH
มนภัทรา... EG707330589TH
ปริศนา... EG707330561TH
นางสาวกรรณิการ์... RG247406715TH
ปัณฑิตา... EG707330527TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ขันธ์ ๕ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เนื้อหา

" ขันธ์ ๕ " รากฐานแห่งปรัชญาแนวพุทธ

รากฐานการแพทย์แผนโบราณของไทย เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาในพุทธศาสนาและพัฒนาการของสังฆะหรือคณะสงฆ์มาตั้งแต่ต้น และสืบทอดต่อเนื่องไม่ขาดสายมาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของการแพทย์แผนไทย จึงไม่อาจแยกจากวิถีพุทธ ตรงกันข้ามจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์อันแนบแน่น และพัฒนามาใช้ประโยชน์ให้ได้
รายละเอียด

ขันธ์ ๕ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ

บทนำ
๑.๑ วิถีสำหรับหมอแนวพุทธ
๑.๒ จิตนั้นสำคัญไฉน

บทที่ ๒ ขันธ์ ๕ มนุษย์ในพระพุทธศาสนา
๒.๑ ชีวิตคือขันธ์ ๕
๒.๒ ขันธ์ ๕ ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต
๒.๓ ปฏิจจสมุปบาท
๒.๔ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

บทที่ ๓ ทัศนะเรื่องขันธ์ ๕ : กลไกของสมองกับการเจริญสติ
๓.๑ สมองกับนาม
๓.๒ การใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องนาม
๓.๓ โครงสร้างของสมองกับนาม
๓.๔ บทบาทของสติ
๓.๕ เซลล์สมองเกิดใหม่ได้ ปรับเปลี่ยนได้ และปรับวงจรประสาทได้
๓.๖ การนวดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นได้หรือไม่

บทที่ ๔ การใช้ขันธ์ ๕ ในการเยียวยาผู้ป่วย
๔.๑ หลักในการดูแลสุขภาพแบบพุทธ
๔.๒ รูปขันธ์ การเสริมมิติดูแลกาย
๔.๓ นามขันธ์ ช่วยขยายมิติทางใจ
๔.๔ หลักการประยุกต์ใช้ขันธ์ ๕ ในการเยียวยาผู้ป่วย
๔.๕ แนวปฏิบัติใในการเยียวยาผู้ป่วยในแต่ละขันธ์
๔.๖ ระบบและท่าทีในการนำหลักธรรมมาใช้เยียวยาผู้ป่วย

บทส่งท้าย:หมอจะเตือนสติตนเองอย่างไร

ภาคผนวก
๑. การเจริญสติกับปัญญา
๒. วิถีชีวิตและประสบการณ์การเยียวยาผู้ป่วยโดยใช้หลัก ขันธ์ ๕ ของหมอถวิล อภัยนิคม
ราคาปก
280.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน