“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”
กิจกรรม Facebook Live ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.9 ตอน “ผมร่วงฉับพลัน ผมบาง โรคของหนังศีรษะและแนวทางรักษา” ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 -13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประเด็นที่จะหยิบยกในครั้งนี้
1.ผมร่วงฉับพลัน เกิดจากสาเหตุอะไร
2.วิตามินกับผมร่วง
3.โรคของหนังศีรษะ มีอะไรบ้าง
4.แชมพูที่เหมาะสมกับคนผมร่วง และ
5.เทคโนโลยีใหม่ๆ ของแชมพู มีอะไรบ้าง